ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนทุกคน สามารถลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone Tablet Ipad ได้ หรือเว็บไซต์หน้าเว็บโรงเรียน โดยเข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. และระบบจะปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 
29 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.

4. การลงทะเบียนในระบบ จะใช้ เลขประจำตัวนักเรียน ในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ,ม.2 ,ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : เลขประจำตัวนักเรียน 
5 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายธง  ทุ่งเหียง
ผู้ใช้ :         11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :   11220  (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ แต่ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ " หรือ แจ้งกับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียน"

 6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ